Våra tjänster

Biträde affärshandlingar, köp/sälj

Vill Ni ha hjälp med att starta upp ett aktiebolag? Vi biträder Er med ansökan till Bolagsverket alternativt på Verksamt.se.
Vid beställning av ett lagerbolag eller snabbavveckling av ett aktiebolag samarbetar vi med Bolagsstiftarna i Göteborg för en bra lösning.

Bolagsbildning

Vid köp/sälj av rörelser, bolag, inventarier och fastigheter kan vi biträda Er med förhandlingar, avtalsskrivning, bankkontakter, skattekonsekvenser samt ev lagfartsansökan mm.

Personaluthyrning till ekonomifunktioner

Vid behov av administrativ personal exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet mm kan Ni hyra personal av oss under kortare eller längre tid. 

Vindkraft

Vi har lång erfarenhet av att administrera vindkraftsbolagoch ett väl inarbetat koncept för förvaltning av vindkraftsparker mm. 

Bouppteckningar, enklare juridiska avtal

Vi kan hjälpa Er med bouppteckning, arvsskiften, äktenskapsförord och testamenten.

Rådgivning / Konsultationer

Vi har bred erfarenhet inom ekonomiska, juridiska och finansiella frågeställningar samt samarbeten med kvalificerade jurister och skatteexperter för att säkerställa korrekta och relevanta råd.