Våra tjänster

BokförinG

Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning till att Du som kund gör vissa delar av arbetet som exempelvis fakturering och betalning.
Varje kund har olika behov och vi anpassar arbetet utifrån detta.

Bokslut

Vi är duktiga på att upprätta bokslut med hög kvalitet och god dokumentation. För detta arbete använder vi oss huvudsakligen av Visma Bokslut.

Bolagsbildning

Vill Ni ha hjälp med att starta upp ett aktiebolag? Vi biträder Er med ansökan till Bolagsverket alternativt på Verksamt.se.
Vid beställning av ett lagerbolag eller snabbavveckling av ett aktiebolag samarbetar vi med Bolagsstiftarna i Göteborg för en bra lösning.

Bouppteckningar, enklare juridiska avtal

Vi kan hjälpa Er med bouppteckning, arvsskiften, äktenskapsförord och testamenten.

Biträde affärshandlingar, köp/sälj

Vid köp/sälj av rörelser, bolag, inventarier och fastigheter kan vi biträda Er med förhandlingar, avtalsskrivning, bankkontakter, skattekonsekvenser samt ev lagfartsansökan mm.

Deklaration

Vi upprättar alla slags inkomstdeklarationer för fysiker, aktiebolag och handelsbolag samt ideella föreningar/stiftelser. 

Löneredovisning, kontrolluppgifter mm.

Vi kan bistå Er med löneredovisning, uppbördsredovisning samt kontrolluppgifter och övriga rapporteringar som t ex Fora. 

Personaluthyrning till ekonomifunktioner

Vid behov av administrativ personal exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet mm kan Ni hyra personal av oss under kortare eller längre tid. 

Rådgivning / Konsultationer

Vi har bred erfarenhet inom ekonomiska, juridiska och finansiella frågeställningar samt samarbeten med kvalificerade jurister och skatteexperter för att säkerställa korrekta och relevanta råd. 

Vindkraft

Vi har lång erfarenhet av att administrera vindkraftsbolagoch ett väl inarbetat koncept för förvaltning av vindkraftsparker mm.